12. 8. 2020  8:25      Darina        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Stav tématu:
schváleno (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta informatiky
Běh:
Bratislava
Garantující pracoviště:
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Vyhľadanie, spracovanie, porovnanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie na Slovensku a vo svete Cieľom práce je vyhľadanie dostupných databáz vývoja ochorenia COVID-19 a následne dôsledky na ekonomiky vo svete. Dôležité je spracovanie veľkých dát a navrhnúť jednotné grafické spracovanie z uvedených rôznych štatistík pomocou MS Power BI. Záverom práce je urobiť popis, ktorý môže pomôcť pre analýzu dôsledkov epidémie. Zdroje: https://covid19info.live/ https://ourworldindata.org/coronavirus-source-data https://data.worldbank.org/topic/economy-and-growth http://www.statistics.sk

K tématu nejsou zadaná žádná omezení