Aug 12, 2020   8:56 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
State of topic:
approved (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Faculty: Faculty of Informatics
Course:
Bratislava
Supervising department:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Annotation:
Vyhľadanie, spracovanie, porovnanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie na Slovensku a vo svete Cieľom práce je vyhľadanie dostupných databáz vývoja ochorenia COVID-19 a následne dôsledky na ekonomiky vo svete. Dôležité je spracovanie veľkých dát a navrhnúť jednotné grafické spracovanie z uvedených rôznych štatistík pomocou MS Power BI. Záverom práce je urobiť popis, ktorý môže pomôcť pre analýzu dôsledkov epidémie. Zdroje: https://covid19info.live/ https://ourworldindata.org/coronavirus-source-data https://data.worldbank.org/topic/economy-and-growth http://www.statistics.sk

There are no limitations of the topic