5. 7. 2020  2:52      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Beh:
Bratislava
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Vyhľadanie, spracovanie, porovnanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie na Slovensku a vo svete Cieľom práce je vyhľadanie dostupných databáz vývoja ochorenia COVID-19 a následne dôsledky na ekonomiky vo svete. Dôležité je spracovanie veľkých dát a navrhnúť jednotné grafické spracovanie z uvedených rôznych štatistík pomocou MS Power BI. Záverom práce je urobiť popis, ktorý môže pomôcť pre analýzu dôsledkov epidémie. Zdroje: https://covid19info.live/ https://ourworldindata.org/coronavirus-source-data https://data.worldbank.org/topic/economy-and-growth http://www.statistics.sk

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia