12. 8. 2020  8:14      Darina        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Spracovanie projektov a publikácií využívajúce VR na rehabilitáciu mozgových ochorení
Stav tématu: schváleno (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantující pracoviště:
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Anotace:
Cieľom práce je vyhľadanie dostupných publikácií z databáz SCOPUS, PubMed zameraných na rehabilitáciu pomocou VR a následne vytvoriť prehľadnú analýzu projektov a publikácií využívajúce VR rehabilitáciu mozgových ochorení. Podrobnejšie spracovať tabuľku publikácií, v ktorých budú popísané parametre rehabilitácií a zisťovaných testov zameraných na mozgové cievne príhody na Slovensku a vo svete. Záverom práce je urobiť návrh, ktorý môže pomôcť pre VR tele rehabilitáciu pacientov. Zdroje: http://hanproxy.cvtisr.sk/HAN-AtoZ/atoz.html

K tématu nejsou zadaná žádná omezení