Aug 10, 2020   1:26 a.m.      Vavrinec        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Spracovanie projektov a publikácií využívajúce VR na rehabilitáciu mozgových ochorení
State of topic:
approved (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Faculty:
Faculty of Informatics
Supervising department:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation: Cieľom práce je vyhľadanie dostupných publikácií z databáz SCOPUS, PubMed zameraných na rehabilitáciu pomocou VR a následne vytvoriť prehľadnú analýzu projektov a publikácií využívajúce VR rehabilitáciu mozgových ochorení. Podrobnejšie spracovať tabuľku publikácií, v ktorých budú popísané parametre rehabilitácií a zisťovaných testov zameraných na mozgové cievne príhody na Slovensku a vo svete. Záverom práce je urobiť návrh, ktorý môže pomôcť pre VR tele rehabilitáciu pacientov. Zdroje: http://hanproxy.cvtisr.sk/HAN-AtoZ/atoz.html

There are no limitations of the topic