Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Spracovanie projektov a publikácií využívajúce VR na rehabilitáciu mozgových ochorení
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom práce je vyhľadanie dostupných publikácií z databáz SCOPUS, PubMed zameraných na rehabilitáciu pomocou VR a následne vytvoriť prehľadnú analýzu projektov a publikácií využívajúce VR rehabilitáciu mozgových ochorení. Podrobnejšie spracovať tabuľku publikácií, v ktorých budú popísané parametre rehabilitácií a zisťovaných testov zameraných na mozgové cievne príhody na Slovensku a vo svete. Záverom práce je urobiť návrh, ktorý môže pomôcť pre VR tele rehabilitáciu pacientov. Zdroje: http://hanproxy.cvtisr.sk/HAN-AtoZ/atoz.html

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia