16. 7. 2020  19:42      Drahomír        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza testov v MS Teams a UIS pre skúšku
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Beh:
Bratislava
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Spracovanie a porovnanie testov pre skúšky v systéme MS Teams a UIS. Zdroje: https://www.youtube.com/watch?v=-OzDE6XE0T4

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia