11. 8. 2020  23:39      Zuzana        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Skúmanie agilných postupov v oblastiach mimo vývoja softvéru
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom práce je naštudovať metódu SCRUM a porovnať dve publikácie, ktoré sa zaoberajú možnosťami zavedenia agilných metód a postupov aj v iných oblastiach ako vývoj softvéru. Zdroje: 1. SCRUM book 2. dizertačná práca Zvýšenie úspešnosti klasických metód projektového riadenia zavedením agilných postupov https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2FA21A6A9DD3890E90E1A87AC8F8&seo=CRZP-detail-kniha 3. publikácia Evolution of Scrum Transcending Business Domains and the Future of Agile Project Management https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-19034-7_15

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia