12. 8. 2020  8:02      Darina        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta informatiky


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Fotorealistické prostredie pre rehabilitáciu pacientov po CMP vo VR
Stav tématu: schváleno (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantující pracoviště:
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
RNDr. Ján Lacko, PhD.
Anotace:
Cieľom práce je navrhnúť fotorealistické prostredie vrátane osvetľovacích scenárov a postprocessingu pre real time aplikáciu s využitím enginu Unity alebo Unreal. Prostredie bude používané pre zadávanie úloh pri rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode vo virtuálnej realite.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení