Aug 12, 2020   8:18 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Fotorealistické prostredie pre rehabilitáciu pacientov po CMP vo VR
State of topic:
approved (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: RNDr. Ján Lacko, PhD.
Faculty:
Faculty of Informatics
Supervising department: Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Cieľom práce je navrhnúť fotorealistické prostredie vrátane osvetľovacích scenárov a postprocessingu pre real time aplikáciu s využitím enginu Unity alebo Unreal. Prostredie bude používané pre zadávanie úloh pri rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode vo virtuálnej realite.

There are no limitations of the topic