5. 7. 2020  2:01      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Fotorealistické prostredie pre rehabilitáciu pacientov po CMP vo VR
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
RNDr. Ján Lacko, PhD.
Anotácia:
Cieľom práce je navrhnúť fotorealistické prostredie vrátane osvetľovacích scenárov a postprocessingu pre real time aplikáciu s využitím enginu Unity alebo Unreal. Prostredie bude používané pre zadávanie úloh pri rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode vo virtuálnej realite.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia