10. 8. 2020  1:26      Vavrinec        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta informatiky


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii
Stav tématu: schváleno (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Ján Lacko, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky (FI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: RNDr. Ján Lacko, PhD.
Anotace:
Cieľom práce je navrhnúť rozšírenie existujúcej muzeálnej expozície o interaktívne prvky, vrátane návrhu potrebných HW a SW súčastí a implementácia vybraných interaktívnych prvkov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení