Aug 12, 2020   9:05 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii
State of topic:
approved (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Informatics
Supervising department:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: RNDr. Ján Lacko, PhD.
Annotation:
Cieľom práce je navrhnúť rozšírenie existujúcej muzeálnej expozície o interaktívne prvky, vrátane návrhu potrebných HW a SW súčastí a implementácia vybraných interaktívnych prvkov.

There are no limitations of the topic