12. 8. 2020  9:24      Darina        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii s využitím AR a VR
Stav tématu:
schváleno (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantující pracoviště:
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: RNDr. Ján Lacko, PhD.
Anotace: Cieľom práce je navrhnúť rozšírenie existujúcej muzeálnej expozície o interaktívne prvky na báze rozšírenej a virtuálnej reality vrátane potrebného HW a SW vybavenia. Implementácia interaktívnych prvkov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení