Aug 10, 2020   0:49 a.m.      Vavrinec        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Interaktívne prvky v múzejnej expozícii s využitím AR a VR
State of topic:
approved (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Informatics
Supervising department: Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Cieľom práce je navrhnúť rozšírenie existujúcej muzeálnej expozície o interaktívne prvky na báze rozšírenej a virtuálnej reality vrátane potrebného HW a SW vybavenia. Implementácia interaktívnych prvkov.

There are no limitations of the topic