5. 7. 2020  1:39      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Interaktívne prvky v múzejnej expozícii s využitím AR a VR
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom práce je navrhnúť rozšírenie existujúcej muzeálnej expozície o interaktívne prvky na báze rozšírenej a virtuálnej reality vrátane potrebného HW a SW vybavenia. Implementácia interaktívnych prvkov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia