Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii s využitím AR a VR
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom práce je navrhnúť rozšírenie existujúcej muzeálnej expozície o interaktívne prvky na báze rozšírenej a virtuálnej reality vrátane potrebného HW a SW vybavenia. Implementácia interaktívnych prvkov.

informaceK téme nie sú zadané žiadne obmedzenia