Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Multipoužívateľská VR
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Cieľom práce je navrhnúť spôsoby kooperácie a zobrazovania používateľov v multipoužívateľskom prostredí virtuálnej reality.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia