Aug 12, 2020   7:38 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Návrh metód sledovania polohy používateľov vo virtuálnej realite
State of topic:
approved (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: RNDr. Ján Lacko, PhD.
Faculty:
Faculty of Informatics
Supervising department: Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Annotation: Cieľom práce je navrhnúť spôsob pre sledovanie polohy a pozície tela jedného a viacerých používateľov pri pohybe v reálnom prostredí s využitím virtuálnej reality a pri interakcii používateľa s reálnym prostredím.

There are no limitations of the topic