Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Návrh metód sledovania polohy používateľov vo virtuálnej realite
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
RNDr. Ján Lacko, PhD.
Anotácia: Cieľom práce je navrhnúť spôsob pre sledovanie polohy a pozície tela jedného a viacerých používateľov pri pohybe v reálnom prostredí s využitím virtuálnej reality a pri interakcii používateľa s reálnym prostredím.

informaceK téme nie sú zadané žiadne obmedzenia