12. 8. 2020  8:10      Darina        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Stav tématu: schváleno (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
RNDr. Ján Lacko, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantující pracoviště:
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Anotace: Cieľom práce je navrhnúť spôsoby prepojenia používateľa virtuálnej reality a používateľa zmiešanej reality pri zobrazení prostredia v reálnom čase, návrh kalibrácie systému a jeho implementácia pre vybrané zariadenia. Systém bude využitý pri rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode vo virtuálnej realite.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení