Aug 10, 2020   1:20 a.m.      Vavrinec        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Návrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
State of topic:
approved (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
RNDr. Ján Lacko, PhD.
Faculty:
Faculty of Informatics
Supervising department:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation: Cieľom práce je navrhnúť spôsoby prepojenia používateľa virtuálnej reality a používateľa zmiešanej reality pri zobrazení prostredia v reálnom čase, návrh kalibrácie systému a jeho implementácia pre vybrané zariadenia. Systém bude využitý pri rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode vo virtuálnej realite.

There are no limitations of the topic