5. 7. 2020  2:15      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Návrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: RNDr. Ján Lacko, PhD.
Anotácia:
Cieľom práce je navrhnúť spôsoby prepojenia používateľa virtuálnej reality a používateľa zmiešanej reality pri zobrazení prostredia v reálnom čase, návrh kalibrácie systému a jeho implementácia pre vybrané zariadenia. Systém bude využitý pri rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode vo virtuálnej realite.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia