16. 7. 2020  19:26      Drahomír        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Návrh systému pre elektronický zber a vyhodnocovanie formulárov pri liečbe neurologických pacientov
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
RNDr. Ján Lacko, PhD.
Anotácia: Cieľom práce je navrhnúť, implementovať a otestovať systém pre zber formulárov o progrese pacientov pri liečbe neurologických ochorení. Digitalizácia formulárov, návrh webového rozhrania, databázy a spôsobu zobrazovania vyhodnotených údajov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia