12. 8. 2020  8:09      Darina        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta informatiky


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Systém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Stav tématu:
schváleno (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantující pracoviště:
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace: Cieľom práce je navrhnúť spôsoby vyhodnocovania progresu a metriky pacientov po cievnej mozgovej príhode pri realizácii úloh vo virtuálnej realite, vytvorenie databázy pacienta a personalizácia úloh.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení