Aug 12, 2020   8:23 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Systém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
State of topic:
approved (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
RNDr. Ján Lacko, PhD.
Faculty:
Faculty of Informatics
Supervising department:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: RNDr. Ján Lacko, PhD.
Annotation: Cieľom práce je navrhnúť spôsoby vyhodnocovania progresu a metriky pacientov po cievnej mozgovej príhode pri realizácii úloh vo virtuálnej realite, vytvorenie databázy pacienta a personalizácia úloh.

There are no limitations of the topic