27. 9. 2020  6:26      Cyprián        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Téma podľa dohody
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: RNDr. Ján Lacko, PhD.
Anotácia: Zadanie bude upravené na základe dohody medzi študentom a školiteľom.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia