Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Téma podľa dohody
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
RNDr. Ján Lacko, PhD.
Fakulta: Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Zadanie bude upravené na základe dohody medzi študentom a školiteľom.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia