7. 8. 2020  11:41      Štefánia        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Paneurópska vysoká škola


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Téma podľa dohody
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
RNDr. Ján Lacko, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Zadanie bude upravené na základe dohody medzi študentom a školiteľom.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia