Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Téma podľa dohody
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: RNDr. Ján Lacko, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
RNDr. Ján Lacko, PhD.
Anotácia:
Zadanie bude upravené na základe dohody medzi študentom a školiteľom.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia