Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Voľna téma podľa zamerania resp. praxe
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Beh: Bratislava
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
3
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
bude špecifikovaná neskôr...
Zrušené:
áno

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia