12. 8. 2020  6:24      Darina        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta informatiky


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Význam virtualizačnej platformy Docker pre životný cyklus moderných aplikácií
Stav tématu:
schváleno (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Běh:
Bratislava
Garantující pracoviště:
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Anotace:
Práca bude obsahovať: Čo je to Docker a ako funguje ? Aké má výhody oproti bežnej virtualizácií ? Ako sa Docker konfigujure ? Aký význam má pre vytvorenie vývojárskeho prostredia ? Aký význam má pre testovanie aplikácií ? Aký význam má pre CI/CD ? Aký význam má pre samotné fungovanie, resp. Deployment ? Aké pluginy založené na Docker technológií existujú a čo prinášajú pre vývoj aplikácií ? (napr. framework Testcontainers, ktorý ponúka možnosť pomocou jednoduchého JAVA kódu veľmi jednoducho spustiť databázu pre testovanie v kontajnéri) Extra (ak rozsah práce dovolí) - Orchestrácia kontajnérov pomocou rôznych technológií (Docker Swarm, Kubernetes).
Zrušeno: ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení