Aug 7, 2020   11:17 a.m.      Štefánia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Význam virtualizačnej platformy Docker pre životný cyklus moderných aplikácií
State of topic:
approved (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Faculty: Faculty of Informatics
Course: Bratislava
Supervising department:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Práca bude obsahovať: Čo je to Docker a ako funguje ? Aké má výhody oproti bežnej virtualizácií ? Ako sa Docker konfigujure ? Aký význam má pre vytvorenie vývojárskeho prostredia ? Aký význam má pre testovanie aplikácií ? Aký význam má pre CI/CD ? Aký význam má pre samotné fungovanie, resp. Deployment ? Aké pluginy založené na Docker technológií existujú a čo prinášajú pre vývoj aplikácií ? (napr. framework Testcontainers, ktorý ponúka možnosť pomocou jednoduchého JAVA kódu veľmi jednoducho spustiť databázu pre testovanie v kontajnéri) Extra (ak rozsah práce dovolí) - Orchestrácia kontajnérov pomocou rôznych technológií (Docker Swarm, Kubernetes).
Cancelled:
yes

There are no limitations of the topic