Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Význam virtualizačnej platformy Docker pre životný cyklus moderných aplikácií
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Beh:
Bratislava
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Anotácia:
Práca bude obsahovať: Čo je to Docker a ako funguje ? Aké má výhody oproti bežnej virtualizácií ? Ako sa Docker konfigujure ? Aký význam má pre vytvorenie vývojárskeho prostredia ? Aký význam má pre testovanie aplikácií ? Aký význam má pre CI/CD ? Aký význam má pre samotné fungovanie, resp. Deployment ? Aké pluginy založené na Docker technológií existujú a čo prinášajú pre vývoj aplikácií ? (napr. framework Testcontainers, ktorý ponúka možnosť pomocou jednoduchého JAVA kódu veľmi jednoducho spustiť databázu pre testovanie v kontajnéri) Extra (ak rozsah práce dovolí) - Orchestrácia kontajnérov pomocou rôznych technológií (Docker Swarm, Kubernetes).
Zrušené:
áno

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia