5. 7. 2020  1:44      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Umelá inteligencia v modelovaní medicínskych procesov
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Fakulta: Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Anotácia:
1.Analýza súčasných metód umelej inteligencie pre modelovanie procesov. 2.Matematické modely na báze metód umelej inteligencie pre modelovanie procesov 3.Programový systém GUI pre modelovanie a simulácie procesov prostredníctvom metód UI 4.Overenie matematických modelov na reálnych dátach. Porovnanie metód modelovania na báze UI s konvenčnými prístupmi na báze regresných modelov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Zameranie
B-AI Aplikovaná informatikaB-AI-ISP Informačné systémy pre Priemysel 4.0

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.