12. 8. 2020  0:07      Darina        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Neurónové siete v modelovaní a riadení autonómneho vozidla
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
1.Analýza súčasných (Neural network) NN metód pre riadenie pohybu autonómneho vozidla 2.Návrh riadiaceho systému pomocou mikrokontroléra NVIDIA Jetson Nano pre vozidlo MEGA Bot 3.Tvorba algoritmu riadenia pohybu vozidla MEGA Bot v jazyku Python na báze metód umelej inteligencie - NN sietí 4.Overenie algoritmu NN riadenia pohybu pre platformu Mega Bot.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AI Aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.