Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Téma podľa dohody
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Téma je určená pre študenta, ktorý už je zacielený na konkrétnu odbornú oblasť a má predstavu aký obsah práce by chcel realizovať. Pri riešení budú poskytnuté konzultácie v celom rozsahu, čo sa týka taktiky pri voľbe jednotlivých podúloh, ktoré veci rozpracovať detailnejšie a ako postaviť text práce aj prezentáciu na obhajobe.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia