11. 8. 2020  23:31      Zuzana        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Implementácia systému udalostí
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Anotácia:
Analyzujte formálne modely systémov založených na udalostiach, zvoľte si vzorové príklady a tieto prakticky implementujte v interaktívnom prostredí softvérovej aplikácie, alebo vnoreného riadiaceho systému.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia