Aug 12, 2020   8:57 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Implementácia systému udalostí
State of topic: approved (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Informatics
Supervising department:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. no. of students:
2
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation: Analyzujte formálne modely systémov založených na udalostiach, zvoľte si vzorové príklady a tieto prakticky implementujte v interaktívnom prostredí softvérovej aplikácie, alebo vnoreného riadiaceho systému.

There are no limitations of the topic