Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Implementácia systému udalostí
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Anotácia: Analyzujte formálne modely systémov založených na udalostiach, zvoľte si vzorové príklady a tieto prakticky implementujte v interaktívnom prostredí softvérovej aplikácie, alebo vnoreného riadiaceho systému.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia