12. 7. 2020  10:26      Nina        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Senzor pre rozpoznávanie obrazu
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Preštudujte vhodné základné metódy pre automatickú detekciu a rozpoznávanie obrazu. Na vhodnej mobilnej, vnorenej alebo inej platforme navrhnite a realizujte aplikáciu, ktorá vyhodnotí vizuálnu informáciu podľa voliteľnej špecifikácie používateľa.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia