Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Fuzzy-neuro algoritmy
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Anotácia:
1. Analýza využívania fuzzy množín a umelých neurónových sietí pre modelovanie a riadenie procesov. 2.Návrh adaptívnych algoritmov na báze fuzzy množín a neurónových sietí v prostredí Matlab-Simulink 3.Vývoj podporného programového systému pre modelovanie a riadenie procesov v jazyku Python a Matlab-Simulinku. 4.Overenie programového systému pre reálne údaje z oblasti výrob pre kyberneticko-fyzikálne platformy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Zameranie
M-AI Aplikovaná informatikaM-AI-IIS Inteligentné informačné systémy pre Priemysel 4.0

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.