16. 7. 2020  17:42      Drahomír        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Návrh procesného zobrazenia Metodiky MMDIS pomocou BPMN
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom práce je analyzovať a zrealizovať návrh procesnej mapy, pre projektovú metodiku MMDIS. Predpokladom je znalosť modelovacích CASE nástrojov s podporou BPMN a projektovej metodiky MMDIS. Práce bude obsahovať procesný model pred projektovej prípravy, implementácie a ukončenia projektu. kľúčové slová: BPMN, MMDIS, procená mapa

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia