Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Návrh procesného zobrazenia Metodiky MMDIS pomocou BPMN
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Július Hlaváč, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom práce je analyzovať a zrealizovať návrh procesnej mapy, pre projektovú metodiku MMDIS. Predpokladom je znalosť modelovacích CASE nástrojov s podporou BPMN a projektovej metodiky MMDIS. Práce bude obsahovať procesný model pred projektovej prípravy, implementácie a ukončenia projektu. kľúčové slová: BPMN, MMDIS, procená mapa

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia