20. 9. 2020  10:35      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Projektový IT manažment podľa SRUM a PRINCE2
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Ing. Július Hlaváč, PhD.
Anotácia: Cieľom práce je analyzovať a zrealizovať návrh riadenia IT projektov, pre projektovú metodiku PRINCE2 a SCRUM. Predpokladom je naštudovanie si oboch metodík ako aj prácu s vybraným softvérovým nástrojom pre IT manažment. Práce bude obsahovať návrh riadenia projektu a porovnanie výhod a nevýhod oboch prístupov. kľúčové slová: BPMN, Prince2, procená mapa

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia