Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Voľná téma
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Július Hlaváč, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Študent navrhne problematiku spracovania z oblasti ako projektovy manazment, podniková informatika, testovanie softvéru

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia