12. 8. 2020  0:24      Darina        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Informácie aktuálneho stavu peľov pre alergikov
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Erich Stark, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Erich Stark, PhD.
Anotácia:
V súčasnosti ma veľké množstvo ľudí peľové alergie a spôsobuje im to problémy, pretože nedostatočne včas zareagujú na aktuálnu situáciu prípadnými liekmi. Cieľom práce je naštudovať tento problém a preskúmať vhodné možnosti varovania alergika na zvýšenú koncentráciu peľu vo vzduchu. Následne vytvoriť mobilnú aplikáciu, kde bude možné zadávať aktuálny pocitový stav, na základe ktorého by do buducná mohol byť skôr varovaný. Implementovať dáta z peľového spravodajstva a notifikáciami včas informovať o zvýšenej koncentrácii vo vzduchu a danej oblasti. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku alergií u ľúdí. 2. Navrhnite aplikáciu s peľovým spravodajstvom a pridávaním aktuálnych pocitov používateľa. 3. Implementujte mobilnú aplikáciu. 4. Spracujte užívateľskú a technickú dokumentáciu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia