6. 7. 2020  3:54      Patrik, Patrícia        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav mediálnych štúdií (FM)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | F | I | M | N | O | P | R | S | Š | T | V

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
ZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Ambasádori značky a ich úloha pri budovaní pozitívneho imidžu firmy
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Analýza dezinformácií na sociálnych sieťach na príklade utečeneckej krízy v roku 2015.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy1 / 1 Kodaiová, S.
3.BP
Analýza marketingovej komunikácie parlamentných volieb 2020
Ševčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Kuna, P.
4.BPAnalýza osobnostných vlastností študentov vo vzťahu k mediálnej profesiiKeklak, R.Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1 Šoltésová, M.
5.
DP
Analýza práce športového novinára denníka Plus JEDEN DEŇ na medzinárodnom podujatí Tour de FranceVašečka, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1 Mravec, Ľ.
6.
BP
Analýza využívania sociálnych sietí profesionálnymi fotografmiKeklak, R.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--
FM
Podrobnosti témy0 / 1
--
7.
DP
Aplikácia marketingových princípov pri budovaní vybraného podniku
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
8.
BPAutenticita a turizmusÚstav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
B-MEDK-MCRFMPodrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BP
Blogy a sociálne siete ako nástroje marketingovej komunikácieKostrošová, N.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FMPodrobnosti témy
1 / 1
Červeňanský, J.
10.
BP
Deti pod vplyvom sociálnych sietí a technologických zariadení
Vašečka, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
----
FM
Podrobnosti témy1 / 1
11.
DP
Dieťa ako súčasť influencer marketingu v online prostredíŠevčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy1 / 1
12.
DPEkologický marketing vybranej lokálnej značkyÚstav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FMPodrobnosti témy0 / 1--
13.
BP
Elektronizácia na Slovensku vo verejnej správe a v zdravotníctve
Benčič, S.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--FMPodrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
Etika v politickej reklame
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy1 / 1
15.
BP
Eurábia, presadenie konšpiračnej teórie v mainstreame
Ústav mediálnych štúdií (FM)--
--
FM
Podrobnosti témy1 / 1
16.
DPEvalvácia vybraných reklamných kampaníÚstav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DP
Fenomén podcastu
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BP
Funkcia hudobnej zložky v reklame
Benčič, S.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
----FMPodrobnosti témy
0 / 1
--
19.DPInfluencer marketing ako dominantný nástroj online marketingovej komunikácie a jeho vplyv na spotrebiteľské správanieÚstav mediálnych štúdií (FM)----
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
20.
BP
Interkultúrne rozdiely v reklame na Slovensku a v Bielorusku
Ústav mediálnych štúdií (FM)
----FMPodrobnosti témy1 / 1 Bahirava, R.
21.
BPInvestigatívna žurnalistika a znovuotvorenie kauzy GorilaÚstav mediálnych štúdií (FM)--
--
FMPodrobnosti témy
1 / 1
22.
BP
Manipulácia verejnej mienky prostredníctvom online reklamy
Ševčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Hallon, R.
23.
DPMarián Kočner ako produkt slovenských médiíVašečka, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FMPodrobnosti témy
0 / 1
--
24.
BP
Marketingová komunikácia lokálnej odevnej značky Mile
Kostrošová, N.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy1 / 1
25.
BP
Marketingová komunikácia lokálnej odevnej značky Štýlovky
Kostrošová, N.Ústav mediálnych štúdií (FM)--
--
FMPodrobnosti témy1 / 1
26.
BPMarketingová komunikácia spoločnosti Arval Slovakia, s.r.o.Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FMPodrobnosti témy
1 / 1
27.
DP
Marketingová komunikácia spoločnosti VITAR SLOVAKIA, spol. s. r. o.
Ústav mediálnych štúdií (FM)--
--
FM
Podrobnosti témy1 / 1
28.
BP
Marketingová komunikácia v športovom klube HC Slovan Bratislava
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Gabriel, D.
29.
DP
Marketingová stratégia pre vybranú videohruÚstav mediálnych štúdií (FM)--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
30.
BP
Marketingová stratégia vybraného podniku
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy1 / 1
31.
BPMediálna gramotnosť vo väzbe na úroveň vzdelania
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--FMPodrobnosti témy
0 / 1
--
32.
DP
Mediálna komunikácia a jej vplyv na preferenciu morálnych hodnôt
Keklak, R.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
--FMPodrobnosti témy0 / 1--
33.BPMediálny obraz migrantov vo vybraných médiách na Slovensku.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Molnárová, S.
34.
DP
Medicínske technológie v neuromarketingu ako novodobá pomoc pri mapovaní mozgových reakcií na marketingové stimuly
Ústav mediálnych štúdií (FM)
----
FM
Podrobnosti témy1 / 1
35.DP
Metódy online marketingu slovenských rozhlasových staníc
Ústav mediálnych štúdií (FM)--
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
BP
Nástroje marketingovej komunikácie s následnou analýzou ich využitia vo futbalovom klubeÚstav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy1 / 1
37.BPNázoroví vodcovia ako moderný nástroj public relationsKostrošová, N.Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FM
Podrobnosti témy
0 / 1--
38.
DP
(NE)Etika vo volebných kampaniach politických strán
Hajduk, Ľ.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK--FMPodrobnosti témy
0 / 1
--
39.
BPNeuromarketing a jeho vyuzitie na SlovenskuŠevčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy1 / 1
40.BP
Nové spravodajské formáty a ich využitie v slovenských médiách
Kostrošová, N.Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
41.
BP
Obsahová analýza mediálneho pokrytia procesov gentrifikácie Bratislavy.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK--FM
Podrobnosti témy
0 / 1--
42.
DP
Od stereotypizácie v mediálnej produkcii po upevňovanie iracionálnych predstávKeklak, R.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1--
43.BPOrganizácia a hodnotenie marketingovej interakcie podnikov na základe využívania internetových technológiíŠevčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
44.BP
Percepcia mediálnej persuázie
Keklak, R.Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Kaszová, R.
45.DPPolitický marketing v nových médiách.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
46.
DP
Proces tvorby reklamnej kampane na konkrétnom produkteŠevčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
----FMPodrobnosti témy1 / 1
47.DP
Psychologické aspekty reklamných kampaní
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.
BP
Reklama ako nástroj marketingovej komunikácie a jej porovnanie na základe interkultúrnych rozdielovÚstav mediálnych štúdií (FM)
--
--FM
Podrobnosti témy
1 / 1 Romanová, K.
49.DP
Sexuálny turizmus. Prehľadová štúdia.
Ústav mediálnych štúdií (FM)M-MMK--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.
BP
Sila emócií pri vnímaní reklamného posolstva
Keklak, R.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK--FMPodrobnosti témy
1 / 1
51.BP
Sociálne siete a ich vplyv na medziľudské vzťahy
Hajduk, Ľ.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1 Lenárová, P.
52.
BPSociálno-psychologické aspekty závislosti na sociálnych sieťach (pohľad zo sekundárneho hľadiska)Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
53.
BP
Sociálno-psychologický dosah mediálneho vplyvu na recipienta
Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Jánošová, K.
54.
BPStratégie zvládania stresu mediálnych tvorcovÚstav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--FM
Podrobnosti témy
1 / 1 Hornáková, M.
55.
BP
Súčasný stav mediálnej gramotnosti absolventov stredných a vysokých škôl
Benčič, S.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.
BP
Športovci a umelci ako marketingový nástroj výrobku
Benčič, S.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
BP
Tvorivosť a umenie v reklamných kampaniachHajduk, Ľ.Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FMPodrobnosti témy
1 / 1
58.
BP
Virálny marketing ako nástroj pri budovaní značky
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FM
Podrobnosti témy
1 / 1
59.DP
Vplyv farmaceutického marketingu na pacientov a lekárov. Účinok cieleného farmaceutického marketingu na predaj a spotrebu návykových látok.
Benčič, S.Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
M-MMK-MARFM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
60.
BP
Vplyv profesionálneho športovca na budovanie a propagáciu značkyÚstav mediálnych štúdií (FM)--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
61.
BP
Vplyv sociálnych médií na ľudské správanie, spoločnosť a bezpečnosť na internete
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
62.BPVyužitie guerilla marketingu ako nástroja propagácie pre malé a stredné podnikyÚstav mediálnych štúdií (FM)--
--
FM
Podrobnosti témy1 / 1
63.DPVývoj reklamy v počítačových hrách a jej budúce využitieŠevčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1 Šípka, A.