11. 7. 2020  12:03      Milota        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Zaměření
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Agentúrne zamestnávanie v Slovenskej republike
Máhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
BP
Aktuálne podoby medzinárodného terorizmuStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Gündüz, C.
3.
BPAktuálne výzvy európskej integrácieStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
4.
BP
Alternatívne spôsoby riešenia sporov
Jausch, O.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
5.BP
Alternatívne spôsoby riešenia sporov
Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
6.
BP
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
7.
BP
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželovJausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bencsiková, V.
8.
BP
Current Problems of International TerrorismÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu0 / 1--
9.
DP
Dedenie nehnuteľností
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
2 / 2 Sobolová, K.
Fröhlichová, M.
10.
DPDisciplinárna zodpovednosť sudcov v Slovenskej republike
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
----FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
DP
Dokazovanie v správnom konaníÚstav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
12.
DP
Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu1 / 2 Hanúsek, M.
13.
BP
Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republikyÚstav verejného práva (FP)----FP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
14.
BPElektronické doručovanie vo verejnej správe
Oddelenie správneho práva (UVP FP)
----FPPodrobnosti tématu0 / 5
--
15.
BP
Elektronické doručovanie vo verejnej správeCepek, B.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 5
--
16.
BP
Európska komisia
Siman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
BP
Európsky ombudsmanOddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Juríčková, M.
18.
DP
Európsky vyšetrovací príkazZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
DP
Film ako predmet autorského práva
Skorková, V.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
BP
Finančné nástroje ochrany životného prostredia
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 5
21.
BP
Funkcie štátu
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
22.
DP
Funkcie štátuÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.
BP
China Meets India in Nepal: A Historical and Future PerspectiveÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu0 / 1--
24.
DP
Implementácia Európskeho zatýkacieho rozkazu v Slovenskej republike
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
DP
Informačná povinnosť prevádzkovateľov osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPRGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
26.
BPInštitút ombudsmana v EÚ a vybraných členských štátochSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
BP
Integrácia Slovenska do EÚ a jej benefity
Strážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
28.
BPInterrupcie a výhrada vo svedomíÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
29.
DP
Interrupcie a výhrada vo svedomí
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
30.
DP
Justičná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únieZáhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
DP
Kataster nehnuteľností a katastrálne konania
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 3
32.
BPKataster nehnuteľností a katastrálne konaniaKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti tématu0 / 3
--
33.
BP
Kolízna norma a praktické dôsledky riešenia cezhraničného konfliktuErdösová, A.
Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
34.DP
Konanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚ
Karpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
DP
Konateľ v s.r.o.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
36.
BP
Legislatívne akty Europskej únieSiman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Michalko, A.
37.BPLegislatívny procesSurmajová, Ž.Oddelenie ústavného práva (UVP FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
3 / 3
38.
DPLicenčná zmluva v autorskom práveSkorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
----FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
39.
DP
Medzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSID
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
40.
DP
Medzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektoreChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
41.
BP
Medzinárodná migrácia a jej implikácie pre Slovensko
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
42.
DP
Medzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciachZáhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu0 / 1--
43.BPMedzinárodnoprávna ochrana životného prostredia
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FPPodrobnosti tématu
1 / 1
44.
BP
Migration crisis in Europe
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
45.DP
Minimálna mzda a jej uplatňovanie v členských štátoch EU
Máhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
46.
BP
Modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Ústav súkromného práva (FP)
----FPPodrobnosti tématu
2 / 2
47.
BP
Moment nadobudnutia nehnuteľnostiJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu1 / 1
48.
BP
Moment nadobudnutia nehnuteľnosti
Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
49.
DP
Nadobúdanie vlastníctva bytov v právnom poriadku Slovenskej republikyDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
50.
BPNadobudnutie vlastníctva
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu2 / 2 Pekár, T.
Cipko, M.
51.
DP
Náhradné materstvo z hľadiska bioetiky a možnosti jeho právnej úpravy, u nás a vo sveteErdösová, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
52.
BP
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republike
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu1 / 2
53.DP
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republike
Balog, B.Ústav verejného práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
54.BPNekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nekalej súťažiKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
55.BPNelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únieGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 2
--
56.
DP
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
57.
DPNetradičné ochranné známky v EÚ a na SlovenskuKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
58.
DP
Obchodné tajomstvo a jeho ochrana v praxi
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
59.
DP
Obchodný podiel v s.r.o.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
60.
DP
Obmedzenia voľného pohybu osôb v judikatúre Súdneho dvoraÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
61.
BP
Obsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
2 / 2
Katonová, K.
Miženková, Š.
62.
BPOd bipolarity k multipolarite? Vývoj medzinárodných vzťahov po ukončení tzv. studenej vojnyOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
63.
DP
Ochrana ľudských práv v Európskej únii
Karpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu1 / 1
64.
BP
Ochrana ľudských práv v Európskej únii
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Danihelová, M. V.
65.
BP
Ochrana maloletých v medzinárodnom práveHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti tématu0 / 1
--
66.
BP
Ochrana osobnosti
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 2
67.
BPOchrana osobných údajov v medzinárodnom kontexteGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
68.
DP
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexte
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
69.
BP
Ochrana súkromia zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch
Máhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
70.
DP
Oil & Gas Investment Arbitrations
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
M-PRA
M-PRA-EUPFPPodrobnosti tématu0 / 2
--
71.
ZP
Okolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práveChovancová, K.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
72.
BP
Podnikanie zahraničných osôb na Slovensku
Kolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
73.
DP
Policajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
Záhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
74.
BP
Postavenie generálneho prokurátora v podmienkach Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
B-PRA
--
FPPodrobnosti tématu0 / 1--
75.
DP
Postavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej ún
Siman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
76.
DP
Postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
M-PRA--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
77.BPPracovné úrazy a ich odškodňovanieMáhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Suchánek, N.
78.
BP
Pracovný čas a nepretržitý odpočinok
Máhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA--
FP
Podrobnosti tématu1 / 1
79.DP
Pracovný pomer verzus Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – výhody a nevýhody
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Petláková, B.
80.
BP
Práva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexitu
Karpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
81.
DP
Právna ochrana autorského práva
Ústav súkromného práva (FP)----FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
82.
BP
Právne aspekty ochrany osobných údajov v zdravotníctve
Cepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
83.
DP
Právne aspekty postihovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti
Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti tématu1 / 1
84.
DP
Právne možnosti riešenia domáceho násilia
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Ambrušová, S.
85.
BP
Právny štát
Surmajová, Ž.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
3 / 3
86.
DP
Právny štát v judikatúre Ústavného súdu SR
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1--
87.
BP
Právo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnosti
Hassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
88.
DP
Právo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrtiGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti tématu
1 / 2
Kiss, R.
89.BP
Právo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrti
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
2 / 2
90.
DP
Prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚ
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
91.
BPProblematika uzatvárania správnych dohôd
Oddelenie správneho práva (UVP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
92.BP
Problematika uzatvárania správnych dohôd
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 4--
93.
BP
Proces pristúpenia štátu do EÚ vo svetle sporu medzi Slovinskom a Chorvátskom
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu0 / 1--
94.
BPPrvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SRBalog, B.
Ústav verejného práva (FP)
----FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
95.
DP
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SR
Balog, B.Ústav verejného práva (FP)--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 1--
96.
BP
Rok 1989 ako významný medzník vývoja medzinárodných vzťahov
Strážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
97.DP
Rozhodcovské konanie v obchodných veciach
Kubíček, P.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 1--
98.
DP
Rozhodovacia činnosť prokurátora v predsúdnom konaní
Doboš, I.Ústav verejného práva (FP)M-PRA--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
99.
BP
Rusko ako významný aktér medzinárodných vzťahov: história vs. súčasnosťStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
----FPPodrobnosti tématu
1 / 2
Haut, P.
100.
BP
Severoatlantická aliancia v kontexte zmien v medzinárodnom bezpečnostnom prostredíStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
----FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
101.
DP
Sloboda prejavu v kontexte moderných technológiíErdösová, A.Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
102.DP
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
103.
BP
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
104.
DPSociálna politika zamestnávateľa a jej uplatňovanie v praxi
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Karvayová, L.
105.
BP
Spôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželovÚstav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 2 Šuhajdová, V.
106.DP
Strany a procesné spoločenstvá v civilnom procese
Skorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Urbánek, M.
107.
BP
Subjektivita v medzinárodnom práve
Hassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
1 / 1
108.
BP
Súdne preskúmanie správnych rozhodnutí
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
109.
BP
Teória a prax deľby moci
Surmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
2 / 3
110.
BPTeória prirodzeného práva v myslení Johna FinnisaKrošlák, D.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
111.
BP
Terorizmus a ľudské práva
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
112.
DP
Terorizmus a ľudské práva
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 2--
113.
DP
Terorizmus a právne možnosti jeho kontrolyPolák, P.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
114.DPTerorizmus a ľudské právaÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
115.
BPThe Islamic and International Human Rights Law Perspectives of Wearing a Headscarf in EuropeGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu1 / 1 Čižmár, M.
116.
BP
The right to data protection
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
117.DP
Trestná zodpovednosť obchodných spoločností
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu0 / 1--
118.
DP
Trestnoprávne apekty ochrany informáciíPolák, P.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 1 Geschwandtner, F.
119.
BP
Účasť národných parlamentov na fungovaní Európskej úni
Siman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
120.
BP
Účasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej únii
Siman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1--
121.BPÚloha OSN pri riešení konfliktov – prípad KosovaStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
122.DPUmelá inteligencia a právno-etické dôsledky jej využitiaErdösová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
1 / 3
123.
BP
Úniový systém náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej doprave
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
124.
DP
Uplatnenie inštitútu ústavnej obžaloby a ukončenie mandátu prezidenta USAÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
125.
BP
Určenie rodičovstva
Jausch, O.Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
126.BP
Určenie rodičovstva
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
1 / 1
Pajorová, A.
127.
DP
Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚ
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu0 / 1--
128.
DP
Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚ
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
129.
BP
USA ako globálna superveľmocStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
130.DPUznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republikeÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
131.
DP
Valné zhromaždenie v s.r.o.
Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
132.BPVec v právnom zmysleÚstav súkromného práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
133.
DPVedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
134.
DP
Verejnoprávne inštitúcie a korporácie
Kaššák, R.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 1
--
135.
DP
Voľný pohyb kapitálu v Európskej únii
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
136.
DP
Voľný pohyb osôb v Európskej úniiOddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 1--
137.
BP
Vonkajšie funkcie štátuBalog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-MVD
--
FPPodrobnosti tématu1 / 1
138.
DP
Všeobecné zásady práva Európskej únie
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
139.
BP
Vybavovanie podnetov verejným ochrancom práv v podmienkach Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
140.
DP
Vydržanie v právnom poriadku Slovenskej republiky
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
141.
BP
Výkon exekúcie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
Cepek, B.Ústav verejného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu0 / 2--
142.BP
Vývoj medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného práva verejného
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 1--
143.BPVýznam zavinenia v občianskom práve
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
144.
DPVzájomné uznávanie trestných rozsudkov medzi členským štátmi Európskej únieZáhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu0 / 1--
145.
BP
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestaniaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
2 / 2
146.DPZákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
147.
DP
Zakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚ
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--FPPodrobnosti tématu0 / 1--
148.BPZákladné zásady medzinárodného verejného právaHassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
149.
BP
Zásada nediskriminácie v Európskej únii
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
150.
BP
Zásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únie
Siman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
151.
BP
Zbierka zákonov Slovenskej republikyÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Abdi, S.
152.
DP
Zmluvná pokuta ako zabezpečovací prostriedok v občianskom práve
Skorková, V.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
153.
DP
Zneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚ
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
154.
DP
Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva Únie
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
155.
DP
Zodpovednosť za neoprávnené použitie autorského diela na internete
Skorková, V.Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
156.
DP
22. Zahraniční zamestnávatelia a zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republikeÚstav súkromného práva (FP)M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fandliová, M.