Aug 7, 2020   6:47 a.m.      Štefánia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Ord.TypeTopicThesis supervisor
Supervising department
ProgrammeTrackIntended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
DT
Agentúrne zamestnávanie v Slovenskej republike
Máhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FPDetails of topic0 / 1--
2.
BT
Aktuálne podoby medzinárodného terorizmuStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
----
FP
Details of topic
1 / 2
Gündüz, C.
3.BT
Aktuálne výzvy európskej integrácie
Strážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FPDetails of topic
0 / 2
--
4.BTAlternatívne spôsoby riešenia sporov
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA--FP
Details of topic
0 / 1
--
5.
BT
Alternatívne spôsoby riešenia sporov
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic1 / 1 Šimončíková, D.
6.
BT
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
7.
BT
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic1 / 1
8.
BT
Current Problems of International TerrorismGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPDetails of topic
0 / 1
--
9.
DTDedenie nehnuteľnostíPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Details of topic
2 / 2 Fröhlichová, M.
Sobolová, K.
10.DTDisciplinárna zodpovednosť sudcov v Slovenskej republike
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
11.
DT
Dokazovanie v správnom konaní
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
12.
BTElektronická Zbierka zákonov Slovenskej republikyBalog, B.Ústav verejného práva (FP)
--
--FPDetails of topic0 / 2
--
13.
DTElektronická Zbierka zákonov Slovenskej republikyBalog, B.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic1 / 2 Hanúsek, M.
14.
BT
Elektronické doručovanie vo verejnej správeÚstav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 5
--
15.
BT
Elektronické doručovanie vo verejnej správeCepek, B.Oddelenie správneho práva (UVP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 5--
16.
BT
Európska komisiaSiman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 1--
17.BT
Európsky ombudsman
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
----FP
Details of topic
1 / 1 Juríčková, M.
18.DTEurópsky vyšetrovací príkazZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
19.
DT
Film ako predmet autorského práva
Ústav súkromného práva (FP)
----FP
Details of topic
0 / 1
--
20.
BT
Finančné nástroje ochrany životného prostredia
Ústav verejného práva (FP)
--
--FPDetails of topic2 / 5
21.
DT
Funkcie štátuÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FPDetails of topic
0 / 1
--
22.BTFunkcie štátu
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1 Koleno, P.
23.
BT
China Meets India in Nepal: A Historical and Future PerspectiveGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 1
--
24.
DT
Implementácia Európskeho zatýkacieho rozkazu v Slovenskej republike
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
25.
DT
Informačná povinnosť prevádzkovateľov osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPRÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Details of topic
1 / 2
26.
BT
Inštitút ombudsmana v EÚ a vybraných členských štátoch
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
27.
BT
Integrácia Slovenska do EÚ a jej benefityStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)--
--
FPDetails of topic0 / 2--
28.DTInterrupcie a výhrada vo svedomíGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 2
--
29.
BT
Interrupcie a výhrada vo svedomí
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 2--
30.
DT
Justičná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
Ústav verejného práva (FP)----
FP
Details of topic
0 / 1
--
31.DTKataster nehnuteľností a katastrálne konaniaKaššák, R.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic1 / 3
32.BTKataster nehnuteľností a katastrálne konania
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic1 / 3
33.BT
Kolízna norma a praktické dôsledky riešenia cezhraničného konfliktu
Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)
B-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
34.DT
Konanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚ
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
35.
DT
Konateľ v s.r.o.
Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Details of topic0 / 1--
36.
BT
Legislatívne akty Europskej únie
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FPDetails of topic1 / 1 Michalko, A.
37.BTLegislatívny proces
Oddelenie ústavného práva (UVP FP)
--
--
FPDetails of topic
3 / 3
Vániová, M.
Janíček, R.
Molnárová, M.
38.
DT
Licenčná zmluva v autorskom práveÚstav súkromného práva (FP)----
FP
Details of topic
0 / 1
--
39.
DT
Medzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSID
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 2--
40.
DT
Medzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektore
Chovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA--FPDetails of topic0 / 2
--
41.
BT
Medzinárodná migrácia a jej implikácie pre Slovensko
Strážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
42.
DTMedzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciachZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
43.
BT
Medzinárodnoprávna ochrana životného prostrediaHassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
44.
BT
Migration crisis in Europe
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
45.
DT
Minimálna mzda a jej uplatňovanie v členských štátoch EU
Ústav súkromného práva (FP)M-PRA
--
FP
Details of topic
1 / 1
Borza, A.
46.
BT
Modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Details of topic
2 / 2
47.
BT
Moment nadobudnutia nehnuteľnosti
Jausch, O.Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--FP
Details of topic
0 / 1
--
48.BT
Moment nadobudnutia nehnuteľnosti
Jausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
Brom, V.
49.DTNadobúdanie vlastníctva bytov v právnom poriadku Slovenskej republikyDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)----FP
Details of topic
1 / 1
50.
BT
Nadobudnutie vlastníctva
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
2 / 2
51.
DT
Náhradné materstvo z hľadiska bioetiky a možnosti jeho právnej úpravy, u nás a vo svete
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 3
--
52.BT
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republike
Balog, B.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic
1 / 2
53.
DT
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republikeBalog, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Details of topic
1 / 2
54.BTNekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPDetails of topic
1 / 2
55.BTNelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únieGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
56.DT
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPDetails of topic0 / 2
--
57.
DT
Netradičné ochranné známky v EÚ a na Slovensku
Kolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Details of topic0 / 2--
58.
DT
Obchodné tajomstvo a jeho ochrana v praxi
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 2--
59.
DT
Obchodný podiel v s.r.o.Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic1 / 1 Červeňová, N.
60.DT
Obmedzenia voľného pohybu osôb v judikatúre Súdneho dvora
Karpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
61.BTObsah bezpodielového spoluvlastníctva manželovÚstav súkromného práva (FP)--
--
FP
Details of topic
2 / 2
62.
BT
Od bipolarity k multipolarite? Vývoj medzinárodných vzťahov po ukončení tzv. studenej vojny
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FPDetails of topic
0 / 2
--
63.DTOchrana ľudských práv v Európskej úniiKarpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
Prepiorová, A.
64.
BT
Ochrana ľudských práv v Európskej únii
Siman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
65.
BT
Ochrana maloletých v medzinárodnom práveHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
66.BTOchrana osobnostiDulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 2
Zika, P.
67.
BT
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexteÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 2
--
68.DT
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexte
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FP
Details of topic
0 / 2
--
69.BTOchrana súkromia zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--FPDetails of topic1 / 1 Plutko, J.
70.
DT
Oil & Gas Investment Arbitrations
Chovancová, K.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
M-PRA
M-PRA-EUP
FP
Details of topic
0 / 2
--
71.Final thesisOkolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práveChovancová, K.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
----
FP
Details of topic0 / 2
--
72.
BT
Podnikanie zahraničných osôb na SlovenskuKolkusová, R.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
73.
DT
Policajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
Záhora, J.Ústav verejného práva (FP)--
--
FPDetails of topic0 / 1
--
74.
BT
Postavenie generálneho prokurátora v podmienkach Slovenskej republiky
Doboš, I.
Ústav verejného práva (FP)
B-PRA
--FP
Details of topic
0 / 1
--
75.DT
Postavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej ún
Siman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
76.DT
Postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)M-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
77.BTPracovné úrazy a ich odškodňovanieMáhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Details of topic
1 / 1 Suchánek, N.
78.
BT
Pracovný čas a nepretržitý odpočinokÚstav súkromného práva (FP)B-PRA--
FP
Details of topic1 / 1
79.
DT
Pracovný pomer verzus Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – výhody a nevýhody
Máhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Details of topic1 / 1 Petláková, B.
80.
BT
Práva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexitu
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
81.DT
Právna ochrana autorského práva
Skorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 1--
82.BT
Právne aspekty ochrany osobných údajov v zdravotníctve
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 4
--
83.
DT
Právne aspekty postihovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti
Polák, P.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic1 / 1 Šebestová, M.
84.
DT
Právne možnosti riešenia domáceho násilia
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Details of topic
1 / 1
Ambrušová, S.
85.
BT
Právny štátSurmajová, Ž.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Details of topic
3 / 3
86.
DT
Právny štát v judikatúre Ústavného súdu SR
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
87.
BT
Právo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnosti
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Details of topic1 / 1 Škutová, M.
88.
BT
Právo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrtiGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Details of topic
2 / 2
Schunová, R.
Chválová, M.
89.
DTPrávo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrti
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Details of topic
1 / 2
90.DT
Prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚ
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Details of topic0 / 1
--
91.
BTProblematika uzatvárania správnych dohôdOddelenie správneho práva (UVP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 4
--
92.
BT
Problematika uzatvárania správnych dohôd
Cepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 4--
93.
BT
Proces pristúpenia štátu do EÚ vo svetle sporu medzi Slovinskom a ChorvátskomKarpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
94.
BT
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SR
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 1--
95.
DTPrvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SRBalog, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 1
--
96.
BTRok 1989 ako významný medzník vývoja medzinárodných vzťahovStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)--
--
FP
Details of topic0 / 2--
97.
DTRozhodcovské konanie v obchodných veciachKubíček, P.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
98.
DT
Rozhodovacia činnosť prokurátora v predsúdnom konaní
Ústav verejného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 1--
99.
BT
Rusko ako významný aktér medzinárodných vzťahov: história vs. súčasnosť
Strážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 2
Haut, P.
100.
BTSeveroatlantická aliancia v kontexte zmien v medzinárodnom bezpečnostnom prostredíStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 2
--
101.DTSloboda prejavu v kontexte moderných technológiíErdösová, A.Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)--
--
FPDetails of topic0 / 3
--
102.
DTSloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 2
--
103.
BT
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 2--
104.DT
Sociálna politika zamestnávateľa a jej uplatňovanie v praxi
Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--
FP
Details of topic
1 / 1
105.
BTSpôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FPDetails of topic1 / 2
106.DTStrany a procesné spoločenstvá v civilnom proceseSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
107.
BT
Subjektivita v medzinárodnom práve
Hassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Details of topic
1 / 1 Mazreku, L.
108.BT
Súdne preskúmanie správnych rozhodnutí
Cepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 4
--
109.
BT
Teória a prax deľby moci
Surmajová, Ž.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Details of topic
2 / 3
Valčuha, J.
Kinčeková, P.
110.BTTeória prirodzeného práva v myslení Johna Finnisa
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FPDetails of topic
1 / 1
Lőrincz, P.
111.
BTTerorizmus a ľudské právaGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
112.
DT
Terorizmus a ľudské práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2--
113.
DT
Terorizmus a právne možnosti jeho kontroly
Polák, P.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1 Varhaníková, P.
114.
DTTerorizmus a ľudské právaGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1--
115.
BTThe Islamic and International Human Rights Law Perspectives of Wearing a Headscarf in EuropeGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Details of topic
1 / 1
116.
BT
The right to data protection
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 2 Bosiok, C.
117.
DT
Trestná zodpovednosť obchodných spoločností Kolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 1
--
118.DT
Trestnoprávne apekty ochrany informácií
Polák, P.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic1 / 1 Geschwandtner, F.
119.
BT
Účasť národných parlamentov na fungovaní Európskej úni
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
120.
BT
Účasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej únii
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 1--
121.
BT
Úloha OSN pri riešení konfliktov – prípad KosovaStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 2--
122.DT
Umelá inteligencia a právno-etické dôsledky jej využitia
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 3
Mánek, J.
123.
BTÚniový systém náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej dopraveKarpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 1--
124.
DT
Uplatnenie inštitútu ústavnej obžaloby a ukončenie mandátu prezidenta USA
Krošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FP
Details of topic0 / 1--
125.BTUrčenie rodičovstvaÚstav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FPDetails of topic1 / 1 Svobodová, M.
126.
BT
Určenie rodičovstvaJausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1 Pajorová, A.
127.DT
Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚ
Siman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
128.
DT
Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚ
Siman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FP
Details of topic
0 / 1
--
129.
BTUSA ako globálna superveľmoc
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--FPDetails of topic
2 / 2
130.
DT
Uznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republike
Siman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Details of topic
0 / 1
--
131.
DT
Valné zhromaždenie v s.r.o.Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 1
--
132.
BT
Vec v právnom zmysle
Skorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Details of topic
0 / 1
--
133.DTVedľajšie dojednania pri kúpnej zmluveÚstav súkromného práva (FP)----FP
Details of topic
0 / 2
--
134.
DT
Verejnoprávne inštitúcie a korporácieKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)----FP
Details of topic
0 / 1
--
135.
DT
Voľný pohyb kapitálu v Európskej únii
Siman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
136.
DT
Voľný pohyb osôb v Európskej únii
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
----
FP
Details of topic0 / 1
--
137.
BT
Vonkajšie funkcie štátu
Balog, B.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-MVD
--
FPDetails of topic
1 / 1
Janíková, M.
138.
DT
Všeobecné zásady práva Európskej únie
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1--
139.
BT
Vybavovanie podnetov verejným ochrancom práv v podmienkach Slovenskej republiky
Doboš, I.
Ústav verejného práva (FP)
B-PRA--
FP
Details of topic0 / 1--
140.
DT
Vydržanie v právnom poriadku Slovenskej republiky
Dulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FPDetails of topic0 / 2
--
141.
BT
Výkon exekúcie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Details of topic
0 / 2
--
142.BTVývoj medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného práva verejnéhoÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Details of topic
0 / 1
--
143.
BT
Význam zavinenia v občianskom práveSkorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Details of topic
1 / 1
Zemaník, P. Š.
144.
DT
Vzájomné uznávanie trestných rozsudkov medzi členským štátmi Európskej únie
Ústav verejného práva (FP)
----FP
Details of topic
0 / 1
--
145.
BT
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
2 / 2
146.DT
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Details of topic
0 / 2
--
147.
DT
Zakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚ
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----
FP
Details of topic
0 / 1
--
148.
BT
Základné zásady medzinárodného verejného právaÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
149.BTZásada nediskriminácie v Európskej únii
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1--
150.
BTZásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únieSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1--
151.
BT
Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-PRA
--
FP
Details of topic
1 / 1
Abdi, S.
152.
DT
Zmluvná pokuta ako zabezpečovací prostriedok v občianskom práve
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 1
--
153.DT
Zneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚ
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
154.
DT
Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva Únie
Siman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FPDetails of topic0 / 1--
155.
DT
Zodpovednosť za neoprávnené použitie autorského diela na interneteSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----
FP
Details of topic0 / 1
--
156.
DT
22. Zahraniční zamestnávatelia a zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republikeMáhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Details of topic1 / 1 Fandliová, M.